Yöneticiler İçin Psikoloji Eğitimi

Psikoloji tüm dünyada hızla yükselen bilimsel bir alan halini almıştır.
Hangi eğitim seviyesinde veya hangi pozisyonda olursa olsun insan davranışlarını anlamaya çalışmak iş hayatının ve yaşamın gerekliliği halini almıştır.
Bu nedenle hayatı ve kararları başka yönlere doğru farklılaşan kişiler psikoloji alanında çok rahat birleşebiliyorlar.
Akademik anlamda bir bölüm olarak tekrar öğrenim görme imkanı olamayan tüm Psikoloji ilgililerini “Psikoloji Eğitimlerimize” davet ediyoruz.

YÖNETİCİLER İÇİN PSİKOLOJİ EĞİTİMİ

 • İnsanı Tanımak
 • İnsan Psikolojisi
 • İnsanı Doğru Anlamak
 • Psikolojik Algı Yönetimi
 • Psikolojik İletişim Yönetimi
 • Psikoloji ve NLP
 • Koçluk ve Liderlik Yeteneği
 • Motivasyon Yönetimi
 • Bilgi Yönetimi
 • Beklenti Yönetimi
 • Duygusal Zeka Yönetimi

Yukarıdaki belirtilen becerileri NLP öğrenme tekniği ile  “Yönetici Başarı Dönüşüm Modeli”  adı altında katılımcılara özel bir şekilde tasarlanmaktadır.

Tasarlanan bu birebir eğitim projesinde, üst düzey yöneticilerin pozitif, uzun dönemli, ölçülebilir davranış değişikliklerini gerçekleştirebilmelerine yardım ederek hem kendileri, hem de yönettikleri ekiplerin verimliliklerine katkıda bulunma amaçlanmaktadır.

Projemizde tecrübelere göre değişmesi gereken temel davranış stratejisi 1-3 arasındadır. Bu sayede en önemli ve katma değeri yüksek davranış değişikliklerine odaklanılacaktır. Çalışmanın sonunda davranış değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin hedef analizi ve sonuçları değerlendirilecektir.

Üst Yöneticilerinize “yapabilmek” üzerine çalışılacak konular aşağıdadır;

 • İnsanı Tanıma Gücü
 • Kendi ile İletişim (Uygulamalı Yapılmaktadır.)
 • Çalışan ile İletişim
 • Diğer Kişiler ile İletişim
 • Yöneticinin İş Hayatında Benimsediği Roller (Uygulamalı Yapılmaktadır.)
 • Çalışan Psikolojisini Anlamak
 • Yönetimin Geri Bildirimde Farklılaşması
 • İyimserlik ve Yapıcılık
 • Yıkıcılık ve Öfke Kontrolü
 • Değerlerle Yönetim
 • Motivasyon Kaynakları ile Yönetim
 • Çalışanın Motivasyonunu Keşfetme
 • Duygusal Zeka Yönetimi
 • Bağ Kurma Ve Muhakeme Teknikleri
 • Oyun Kuramı
 • Eğlenerek Öğrenmek
 • Psikanlitik Yaklaşım Freud
 • Davranışçı Yaklaşımlar Skinner, Pavlov
  Bilişsel Yaklaşımlar
  Varoluşçu Yaklaşımlar
  Adler Maslow Roger ve diğerleri
  İnsan Beyni Nasıl Çalışır
  NLP ile Beyni Kontrol Gücü
  Algılamayı Yönetme
  Evrimsel Psikoloji
  Pozitif Psikoloji
  Pıaget’nin Bilişsel Gelişim Dönemleri
  Vygotsky’nin Bölgesi
  Doğum Sırası
  Harlow’un Maymunları
  Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Aşamaları
  Ekman’ın Evrensel Duygular Teorisi
  Festinger’ın Sıkıcı Görev Teorisi
  James-Lange’in Duygu Teorisi
  Damasıo’nun Duygusal Karar Verme Teorisi
  Wason’un Onaylama Önyargı Teorisi
  Baumeıster’ın Ego Tükenmesi Teorisi
  Kahneman Ve Tversky’nin Olasılık Teorisi
  Seyirci Etkisi
  Allport’un Temas Hipotezi
  Zımbardo’nun Hapishanesi
  Mılgram’ın İtaat Deneyi
  Basmakalıp Düşünce Tehdidi
  Lideri Takip Et
  Wobegon Gölü Etkisi
  Büyük Beşli
  Temel Atıf Hatası
  Erıcsson’un 10.000 Saat Kuralı
  Nominatif Determinizm
  Sperry’nin Ayrık Beyinler Teorisi
  Selıgman’ın Hazırlıklı Öğrenme Teorisi
  Kapur’un Anormal Belirginlik Teorisi
  Maslow’un İnsancıl Psikolojisi
  Beck’ın Bilişsel Terapisi
  Plasebo Etkisi
  Pavlov’un Köpeği
  Somutlaştırılmış Biliş
  Broadbent’in Şişe Boynu Teorisi
  Miller’in Yedi Teorisi

Eğitim Ücreti : Lütfen fiyat alınız

Eğitim Süresi : 15 günde bir (Günlük 3 saat uygulama + 3 saat egzersiz)

Eğitim Tarihi : Katılımcı tarafından belirlenecek tarihler

Eğitim Yeri : Katılımcı tarafından belirlenecek lokasyon

Konuyla ilgili tüm sorularınız için her zaman bizi arayabilirsiniz. Sorularınıza cevap vermek ve birlikte çözüm üretip geliştirmek bizleri mutlu edecektir.

Saygılarımızla

Psikolog Erkan ÇİFTE

0 216 550 17 82

0 541 550 17 82

erkan.cifte@ikussu.com