GÜVENLİ/SALDIRGAN DAVRANIŞ TESTİ

 

Sayın cevaplayıcı aşağıda bazı cümleler verilmektedir. Lütfen hepsini dikkatle okuyup 0’dan 4’e kadar puanlayınız. (0 Hiçbir zaman böyle davranmam, 1 Genellikle böyle davranmam, 2 Bazen böyle davranırım, 3 Genellikle böyle davranırım, 4 Her zaman böyle davranırım.) Verdiğiniz puanları aşağıdaki davranış belirleme çalışması puanlama formuna yazınız. Her bir kategorideki puanları toplayarak çizelgeden en yüksek çıkan davranış kalıbınızı belirleyiniz. Davranış kalıbınızın açıklamasını aşağıdan okuyabilirsiniz.

 1. Başkalarına hayır diyebilme hakkına sahip olduğuma inanırım.
 2. Birlikte çalıştığım insanların çoğundan daha üstün olduğumu hissederim.
 3. Kızgın olduğum zaman duygularımı kendime saklarım.
 4. Haklarım çiğnendiğinde, bu durumu düzeltecek kurnazca, fakat emin bir yol bulurum.
 5. Karşımdaki kişilerle göz ilişkisi kurmada zorluk çekmem.
 6. Kendileriyle aynı fikirde olmadığım zaman, karşımdaki kişilerin bunu bilmesini çağlarım.
 7. Başkaları canımı sıktığında, bir şey söylemem, fakat bunu hareketlerimle belli ederim.
 8. Gizlice araştırmalar yaparak, başkalarını kontrol etmeyi severim.
 9. Öğrenmeyi umduğum bazı şeylerin nasıl yapılacağını bilmediğim gerçeği, beni ürkütüyor.
 10. Karşımdaki kişiler vaatlerini yerine getirmediklerinde, bu durumun beni ‘üzdüğünü onlara anlatmada güçlük çekerim.
 11. Kendimi ihtiyaç duyulan bir kişi olarak değerlendiririm.
 12. Karşımdaki kişiler kaba ve saygısız davranırsa ben de öyle davranım.
 13. Başkalarına kızgınlığımı ifade ettiğim zaman, bunu en uygun davranış olduğu için yapmışımdır.
 14. Önemli olduğunu düşündüğüm bir şeyi elde edersem konuşmaya devam etmem, keserim.
 15. Birisi yaptığım işi överse rahatsız olurum.
 16. Başkaları benim zaaflarımdan yararlanırsa, sessizce durumu düzeltmeye çalışırım.
 17. Gerektiği zaman yardım istemekte sakınca görmem.
 18. Elimde sağlam kanıtlarım olduğunda başkalarını suçlamakta tereddüt etmem.
 19. Başkalarının gözünde popüler olmamı sağlayacak şekilde davranmaya çalışırım.
 20. Başkaları ile uyuşmadığımı açıkça belli etmem, fakat onlar daima bunu biliyor görünür.
 21. Eğer yöneticimle uyuşamıyorsam istediği şeyleri yapmamanın bir yolunu bulurum.
 22. Kendi gereksinimlerimi öncelikle düşünürüm.
 23. Bir konuda titizliğimi belirtmek için, iğneleyici sözler kullanırım.
 24. Diğer insanların isteklerine uyma zorunluluğunu hissederim.
 25. Kızgınlığımı farklı yüz ifadeleri ile belli ederim.
 26. Bilinmedik bir çevrede rahatsızlık duyarım.
 27. Konuşmalarımda etkiyi arttırmak için, jestler yaparım.
 28. Duygularımı, dürüstçe ve açık olarak belirtirim.
 29. Bir kimseden hoşlanmamışsam bunu ona açıkça değil, dolaylı yoldan ima ederim.
 30. Başkalarına, üzerilerine düşen görevi yapıp yapmadıklarını sorduğumda suçluluk duyarım.
 31. Her durumu kontrol altında tutmayı severim.
 32. Başkalarının da benimle aynı haklara sahip olduklarına inanırım.
 33. Birine kızdığım zaman, ona karşı sessiz kalırım.
 34. Birisi bana kızdığında bende ona kızarım.
 35. Yapılmamasını tercih ettiğim bir şeyde bile başkalarına hoşgörülü davranırım.
 36. Başkalarını kontrol etmede dolaylı mesajları tercih ederim, doğrudan mesajları kullanmam.
 37. İnsanların hislerini zedeleyecek şeyleri dosdoğru söylemeyi sevmem.
 38. Mantıklı bir bilgi bulduğumda, yanlış yaptığıma inandığım şeyleri düzeltme kararı veririm.
 39. Başkalarının saygısını kazanmak için, onlara güçlü yönlerinizi göstermeniz gerektiğine inanırım.
 40. Mantıklı olarak düzenlenmiş tartışmaları kazandığımda, bu durumun diğerleri ile olan ilişkilerimi bozacağı endişesi taşımam.
DAVRANIŞ BELİRLEME ÇALIŞMASI PUANLAMA FORMU
GÜVENLİ DAVRANIŞ PASİF DAVRANIŞ GİZLİ SALDIRGAN DAVRANIŞ AÇIK SALDIRGAN DAVRANIŞ
1 3 4 2
5 9 7 11
6 10 8 12
13 15 16 14
17 19 20 18
22 24 21 23
28 26 25 27
32 30 29 31
38 35 33 34
40 37 36 39

 

  GÜVENLİ DAVRANIŞ PASİF DAVRANIŞ GİZLİ SALDIRGAN DAVRANIŞ AÇIK SALDIRGAN DAVRANIŞ
Çok Yüksek 40-37 40-26 40-25 40-28
Yüksek 36-32 25-21 24-19 27-22
Orta 31-27 20-15 18-13 21-17
Düşük 26-21 14-9 12-6 16-11
Çok Düşük 20-0 8-0 5-0 10-0

 

AÇIK SALDIRGANLIK
Açık saldırganlık davranışında kişi bireysel olarak çalışmalarda oldukça açık kalpli ve samimi davranır ancak başkalarının düşünce ve duygularına saygısı ve hoş görüsü azdır. Bu davranış, despot, itici, ben-merkezci (egoist) olarak tanımlanabilir. Açık saldırgan davranış içinde bulunan kişi küfürbaz, tehditkar ve otoriter eğilimli olabilir. Bu tarz davranışlar gösteren kişilerin en önemli jesti kızgınlık anında parmağını, karşısındakilere doğru uzatmasıdır.

GİZLİ SALDIRGANLIK
Bu davranışta kişi, ne kendini motive etmekte, ne de başkalarının hakkına saygılı olmakta, samimi ve içten davranmaktadır. Gizli saldırganlık davranışı gösteren kişi tepkilerini ve hislerini ortaya koymada kurnazca ve açık olmayan yollar bulur. Açık saldırganlıkla, arasındaki fark, yalnızca açıklıktadır. Birincisi, davranışını açıkça ortaya koyarken ikincisi ise sinsice ve çok daha yıkıcı davranır.

PASİF DAVRANIŞ

Pasif davranış içinde bulunan kişiler kendi gereksinimlerinden ve hislerinden çok, başkalarının gereksinimlerine ve hislerine göre davranırlar. Kendilerine olan saygıları azdır. Kızgınlıklarını ve diğer hislerini, açığa vurmazlar başkalarının duyguları kendi duygularından daha önemlidir. Başkalarının haklarına kendi haklarından daha fazla saygılıdırlar.

GÜVENLİ DAVRANIŞ
Güvenli kişi başkalarının hakları konusunda hem açık hem de saygılıdır. Kendine olan saygısı yüksektir ve iletişim kurma yoluyla düşünce ve hislerini aktarırken, başkalarının haklarını çiğnememeye özen gösterir. Peşin hükümlü davranmaz, aynı zamanda da başkalarının yargıcı olmayı istemez. Güvenli kişinin davranışları ölçülüdür. Kendini açıkça ortaya koymaktan kaçınmaz, eleştiriye açıktır.