KENDİNİZİ NASIL GÖRÜYORSUNUZ? (JOHARİ PENCERESİ)

Bu çalışma, kendiniz hakkındaki görüşünüzü belirtmeniz için hazırlanmıştır. Görüşünüzü gerçeği açıklayacak biçimde, sorular üzerinde uzun boylu düşünmeden belirtiniz.

 

Her Zaman (A)     Çoğunlukla (B)     Ara Sıra (C)     Hiçbir Zaman (D) A B C D
1 Hakkımdaki eleştirileri dinlerim
2 İçten davranmaya çalışırım
3 Hakkımda yapılacak eleştiriyi kişiliğime yönelik bir hareket olarak nitelendiririm
4 Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğünü merak ederim
5 Başkaları hakkındaki görüşümü onları kırmak pahasına da olsa söylerim
6 Kişiliğimi açıklayan testlerden hoşlanırım
7 Fikir ve görüşlerimi hemen açıklarım
8 Yüksek sesle konuşmaktansa alçak sesle konuşmayı tercih ederim
9 Başkalarının duygularında, benim davranışlarınım ne gibi etkiler yarattığım ayırt etmede zorlanırım
10 Duygularımı saklı tutmaya çalışırım.
11 Kendimle ilgili olayları başkalarına anlatmak beni rahatsız eder
12 Grup içindeki dedikoduları dinlemek beni rahatsız eder
13 Yüz ifadelerimi ve el-kol hareketlerimi kontrol altında tutmak için özel bir çaba sarf etmeksizin konuşurum
14 Başkalarının, benden etkilenerek yaptığı davranışların nedenlerim araştırırım
15 Rahat ve serbest bir biçimde içimden geldiği gibi gülmekten çekinirim
16 Anlatmaktan çok, soru sormaktan hoşlanırım
17 Konuşmamda ses tonumu rahatça kullanırım
18 Kendi kendimi eleştirmekten rahatsız olurum
19 Davranışlarımı kontrol altında tutmak beni rahatsız eder
20 Başkalarının beni iyice tanımalarına gerek olmadığına inanırım
21 Yakınlarım kendimi iyi tanımadığımı söyler
22 Başkalarına fikrimi açıklamakta ölçülü davranırım
23 Duygularımı kolayca belli ederim
24 Grup içindeki ilişkilerin neden olduğu duygusal etkileri izler ve bunda kendi katkımı düşünürüm
25 Arkadaş ve yakınlarım düşüncesiz olduğumu söylerler,
26 Başkalarıyla olan ilişkilerimi kendi kendime eleştiririm
27 Arkadaş ve yakınlarım, dışa dönük ve atılgan olduğumu söylerler
28 Başkalarının benim hakkımdaki, fikirlerinin pek tutarlı olmayacağı kanısındayım
29 Başkalarına kişiliğim hakkında çok bilgi veririm
30 Arkadaşlarım ve yakınlarım, davranışlarımın başkaları üzerindeki etkilerinin farkında olmadığımı bildirir, beni uyarırlar
31 Başkalarının benim hakkımdaki fikir ve görüşlerini ikinci planda tutarım
32 Ölçülü davranmayı gereksiz sayarım
33 Yakınlarım ve arkadaşlarım, benim kapalı kutu olduğumu söylerler
34 Başkalarının beni eleştirmesini teşvik ederim
35 Başımdan geçen olayları başkalarına anlatmaktan zevk duyarım
36 Davranışlarımın başkaları üzerinde ne gibi etkiler yaptığım araştırırım
37 Başkalarının benim hakkımdaki fikirleri genellikle yanlıştır.
38 Toplantılarda ön plana çıkmak beni rahatsız eder
39 Başkalarının benim hakkımdaki eleştirileri genellikle kendi çıkar ve amaçlarına göre olmaktadır
40 Çevremdekilerin beni olduğumdan başka türlü görmesinin nedenlerini araştırırım
41 Kendime inancım tam olduğu için. Başkalarının benim hakkımdaki görüşlerinin önemli olmadığını düşünürüm
42 Benden bağımsız olarak, başkalarının benim hakkımda fikir edinmeleri beni rahatsız eder
43 Kişiliğimin tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmesi beni rahatsız eder
44 Başkalarının benim hakkımdaki düşüncelerini öğrenmek beni tedirgin eder
45 Bu ve bunun gibi testleri yanıtlamak beni rahatsız eder
46 Başkalarıyla konuşurken karşıdakinin yüz ifadelerine el-kol hareketlerine dikkat ederim
47 Başkalarının kişiliğini tanımaya çalışırım
48 Başkalarına olan yakınlık veya uzaklık duygumu asla belli etmem

 

JOHARİ PENCERESİ DEĞERLENDİRME FORMU

Yukarıdaki sorulara verdiğiniz yanıtları aşağıdaki formda “x” koyarak işaretleyiniz. İlgili sütundaki x’leri toplayarak sütunun sonunda belirtilen değerle çarpıp toplam G1, G2, A1 ve A2 puanlarını hesaplayınız. Denkleme göre G ve A puanlarını bulunuz.

G1                                                                                                       G2

Soru A B C D Soru A B C D
1 3
4 9
6 12
14 18
16 21
24 28
26 30
34 31
36 37
40 39
46 41
47 44
4X 3X 2X 1X 1X 2X 3X 4X
          +               +                +           +               +                +
G l = G 2 =

 G = (G1+G2) / 2 =

A1                                                                                                       A2  

Soru A B C D Soru A B C D
2 8
5 10
7 11
13 15
17 20
19 22
23 33
25 38
27 42
29 43
32 45
35 48
4X 3X 2X 1X 1X 2X 3X 4X
         +                +                +           +               +               +
A 1 = A 2 =

 A = (A1+A2) / 2 =

 

DEĞERLENDİRME FORMU GRAFİK

 Yukarıdaki formda bulmuş olduğunuz G ve A puanlarını aşağıdaki çizelgede işaretleyiniz. Yatay ve dikey çizgilerle birleştiriniz. (Üst ve alt satırlar G puanlarını, sağ ve sol sütunlar A puanlarını temsil etmektedir.)

5          10           15           20           25           30           35           40           45          50

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5          10           15          20           25           30           35           40           45          50

 

Elde ettiğiniz 4 pencereli karede en büyük alanı kaplayan sizin pencerenizdir. Aşağıdaki çizelgeden sonucunuza bakabilirsiniz.

 

Kişi Tarafından Bilinen                                                     Kişi Tarafında Bilinmeyen

Diğerleri Tarafından Bilinen

 

Diğerleri Tarafından Bilinmeyen

AÇIK / SERBEST ALAN

KÖR ALAN

GİZLİ ALAN

BİLİNMEYEN ALAN

 

 Açık Alan: Kişinin hem kendisi hakkında bildiklerini hem de diğerleri tarafından bilinen özelliklerini içermektedir. Bu alan genel olarak kolay gözlemlenebilir bilinçli hareket ve ifadeleri, kişinin anlatmaktan çekinmediği bilgileri kapsamaktadır. Kişinin ve karşısındaki insanların farkında olduğu, tanıdığı, bildiği tutum, nitelik ve davranışlar yer almaktadır. İlişkiler açısından en avantajlı bölgedir. Etkili iletişim ve takım süreci için en geniş olması beklenen alandır. Açık alanı geniş olanlar birer iletişim ustasıdır, takım oyununa yatkındırlar. Ayrıca bu kişiler rahat, doğal, özgüveni olan, duygusal yeterlilikleri gelişmiş ve duygusal zekaları yüksek kişilerdir. Kazan/kazan yaklaşımını benimserler, iletişim ve empati yetenekleri gelişmiştir, insanların duygu ve düşüncelerine karşı açık fikirlidirler, paylaşımcı ve işbirliğine açıktırlar, farklılıkları ve çeşitliliği doğal kabul ederler.

Kör Alan: Kişinin kendisinin bilmediği fakat diğerleri tarafından bilinen alanı açıklamaktadır. Kaygı, korku, kıskançlık duyguları bu alanda yer almaktadır. Bu alanın geniş olması kişinin tek yönlü iletişimi tercih eden, benmerkezci, savunmacı, eleştirilere kapalı, şüpheci olduğu anlamına gelmektedir. Kör alanı geniş olan kişiler iletişim engelleri oluşturur, zamanla kendileri engel halini alırlar. Baskın, otoriter yöneticiler, hiyerarşik yapıyı benimseyen insanlar daha çok bu özelliktedirler. Kör alanı geniş olan kişilerin duygusal yeterlilikleri sınırlıdır, bu kişiler için karşılarındaki insanların duyguları, düşünceleri önemli değildir.

Gizli Alan: Kişi tarafından bilinen ancak diğerleri tarafından bilinmeyen özellikleri içermekte, kişinin paylaşmak istemediği ve bilinçli olarak gizlemek istediği bilgileri kapsamaktadır. Bu alanda kişinin kendisiyle ilgili bildiği, farkında olduğu fakat karşısındakilerin bilmediği, farkında olmadığı tutum, nitelik ve davranışlar yer almaktadır. Bu alanın geniş olması kişinin risk almayan, bilinmeyenle baş edemeyen, hakkını arayamayan, kendine odaklı, özgüveni eksik, paylaşıma kapalı olduğu anlamına gelmektedir. Bu alanı geniş olan insanlar kendilerini iyi kamufle ederler, içe kapanık bir yapıları vardır. Bu kişilerle iletişim kurmak zordur. Yapıcı eleştiri alır, fakat yapmazlar. Problemlerden çekinirler.

Bilinmeyen Alan: Kişinin hem kendisi hem de başkaları tarafından bilinmeyen özelliklerini içermektedir. Bilinmeyen alanı geniş olan kişilerin ne yapacakları kestirilemez. Kuralcı ve mesafelidirler. Birer kapalı kutudurlar. Bilinmeyen alanı geniş olan insanlar, davranış ve düşüncelerini gizlerler ve çatışmadan kaçınırlar. Bu alanın bilinçdışı bilgileri içerdiği söylenebilir. Rüyalar da bu alanın içerisindedir.