4 YÖNDEN LİDERLİK DEĞERLENDİRMESİ

 

Aşağıda 10 cümle bloğu bulunmaktadır. Her blok 5 cümleden oluşmaktadır. Bu beş cümleyi okuyup size en çok benzeyen özelliklere daha fazla puan ve size en az benzeyenlere daha az puan (sıfır puan bile) vererek, bu cümlelere toplamda 10 puan veriniz.

 

NOT: Her cümle sütununa vereceğiniz puan toplamda 10 puan olmalıdır.

 

Cümle Sütunu

Cümle Sütunu

Toplam

1. __Yaratıcı fikirler geliştirmeyi ve uygulamayı tercih eder

1.__Eğlenceli ve keyifli biri olarak algılanır

 

2.__ Meraklı ve ilgili biri olarak algılanır

2.__ Yeni fikirleri heyecanla karşılar

 

3.__ Yeni kaynaklar yaratma ve kaynakları değerlendirme becerisi yüksektir

3.__Yön duygusu kuvvetli biri olarak algılanır

 

4.__ Duygulara ve sürece fikirlerden daha fazla değer verme eğilimindedir

4.__ Zor zamanlarda yapıcı ve anlayışlı bir tutum sergiler

 

5.__ Sabırlıdır ve olayların çözülmesine olumlu katkıda bulunur

5.__ Yeni fikirlere açık esnek birisi olarak bilinir

 

NOT: yukarıdaki 5 cümlenin toplam puanı tam olarak 10 olmalıdır

NOT: yukarıdaki 5 cümlenin toplam puanı tam olarak 10 olmalıdır

20

6.__ Farklı, zengin ve çeşitli açılardan düşünen biri olarak görülür

6.__ Yaptığı her şeye kendinden bir şeyler katar

 

7.__ Karşılaştığı zorlayıcı durumları bir macera olarak görür

7.__ Hevesli ve heyecanlı biri olarak görülür

 

8.__ Harekete geçme konusunda isteklidir

8.__ Hedefe hangi yoldan gideceğini bilir ve gerekli adımı atar

 

9.__ Bilgi ve deneyimlerini çekinmeden paylaşır

9.__ Güvenilir ve anlayışlı olarak algılanır

 

10.__ Karşılaştığı her duruma uyabilir

10.__  Esnek ve hoşgörüsü yüksek algılanır

 

NOT: yukarıdaki 5 cümlenin toplam puanı tam olarak 10 olmalıdır

NOT: yukarıdaki 5 cümlenin toplam puanı tam olarak 10 olmalıdır

20

11._- İnsanların doğal bir koruyucusu ve yardımcısıdır

11.__ İnsanlara olan sadakati ve bağlılığı ile tanınır

 

12.__ Hayal gücü yüksek ve öngörülü birisidir

12.__ Düşünürken gelecek odaklıdır

 

13.__ Duygularını rahatça ifade eder

13.__ Gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi sever

 

14.__ Kısa ve uzun vadeli hedefleri vardır

14.__ Karalı biri olarak bilinir

 

15.__ Olumsuz durumlarda bile olumlu duruşunu bozmaz

15.__ Sürekli öğrenmeye ve kişisel gelişime açıktır

 

NOT: yukarıdaki 5 cümlenin toplam puanı tam olarak 10 olmalıdır

NOT: yukarıdaki 5 cümlenin toplam puanı tam olarak 10 olmalıdır

20

16. __ Hissettiğini karşı tarafa yansıtan biri olarak bilinir

16. __ Neşeli ve keyifli algılanır

 

17. __ Dengelidir ve diğer insanları da dengeler

17. __ Değerlerine bağlıdır ve değerlere aykırı durumlarda değerleri korumak için sağlam bir duruş sergiler

 

18. __ Yaratıcı ve farklı birisi olarak algıılanır

 18. __ Oldukça sezgisel ve anlayışlı olarak bilinir

 

19. __ Planlı ve disiplinli biri olarak bilinir

19. __ Ne ve nasıl yapılacağını bilen ve güven veren birisi olarak algılanır

 

20. __ Kendini tarafsız gözlemleyebilir

20. __ Güvenilir ve dengeli bir insan olarak bilinir

 

NOT: Yukarıdaki 5 cümlenin toplam puanı tam olarak 10 olmalıdır.

NOT: Yukarıdaki 5 cümlenin toplam puanı tam olarak 10 olmalıdır.

20

21. __ Kişileri motive etmekte duyguları kullanmayı bilir

21. __ Yaşam enerjisi yüksek görülür

 

22. __ Güçlü ve donanımlı birisi olarak algılanır

22. __ Kolay harekete geçer

 

23. __ Dost canlısı ve sıcak kanlı olarak tanınır

23. __ Başkalarını desteklemek ve içinde bulunduğu şartları iyileştirmek için gönüllü olur

 

24. __ İyimser ve herkese karşı içtendir

24. __ Ortamın ihtiyacını çok kolay anlar ve ihtiyaca uygun olanı yapar

 

25. __ Fikir, düşünce ya da işlere tutkuyla bağlanır

25. __ Kalabalık ortamlarda fark edilir

 

NOT: Yukarıdaki 5 cümlenin toplam puanı tam olarak 10 olmalıdır.

NOT: Yukarıdaki 5 cümlenin toplam puanı tam olarak 10 olmalıdır.

20

 

Numaralı cümlelerin sağındaki sütuna, aynı numaralı iki cümlenin puanlarının toplamını yazın. Aşağıdaki tabloda, rakamların yanına o numaraya denk gelen sağ sütundaki toplamı yazın. Tablodaki her sütunun toplam puan sayısına ulaşmak için her sütunu kendi içinde toplayın.

 

Kaşif Lider

Şevkatli Lider

Karizmatik Lider

Stratejik Lider

Bilge Lider

2.

4.

1.

3.

5.

7.

9.

6.

8.

10.

13.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

23.

25.

22.

24.

Toplam:

Toplam:

Toplam:

Toplam:

Toplam:

 

Puan Aralıkları:

0-10      Bu tarzı çok az kullanır.

11-20    Gerektiğinde bu tarzı kullanabilir.

21-30    Bu tarzı doğal olarak tercih eder.

31 +       Bu tarzı aşırı kullanabilir.

 

KAŞİF LİDER: Duygulu + Meraklı + Maceracı + Heyecanlı            

ŞEFKATLİ LİDER: Besleyen + İyileştiren +  Önemseyen + Dengeleyen + Koruyan

KARİZMATİK LİDER: Yaratıcı + Sanatçı + Değerlere Önem Veren + Hayal Gücü Yüksek

STRATEJİK LİDER: Kaynaklara Önem Veren + Hedefli Çalışan + Stratejik + Eylem Odaklı

BİLGE LİDER: Öğreten + Öğüt Veren + Ön Gören + Yönlendiren + Anlayan